Podstawy ekonomii

„Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego prezentację zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro. Obok teoretycznych, odnoszących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii, zawiera odwołania do rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza polskie gospodarki zakresu transformacji. W nowym wydaniu zostały zaktualizowane treści wszystkich rozdziałów. Omówione zostały także nowe zagadnienia związane z polityką pieniężną, integracją europejską i globalizacją.
Do najważniejszych zalet publikacji należą:
• przystępny język wykładu, który pozwala studentom na zrozumienie podstawowych problemów współczesnej ekonomii;
• wykorzystywanie w minimalnym, niezbędnym stopniu ujęć algebraicznych;
• liczne ilustracje ułatwiające zrozumienie trudniejszych problemów;
• odniesienia do polskiej rzeczywistości gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia książkę na tle tłumaczonych opracowań zagranicznych autorów.
Podręcznik może być wykorzystany przez studentów ekonomii i zarządzania w zakresie przedmiotów: podstawy ekonomii, elementy ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy ekonomii społecznej.
Zespół autorski tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej oraz Narodowego Banku Polskiego.”

(opis z tyłu książki)