Strona główna Politologia – licencjat Rekrutacja Politologia – licencjat

Rekrutacja Politologia – licencjat

Rekrutacja krok po kroku

1. Rozpocznij E-Rekrutację: tryb stacjonarny / tryb niestacjonarny
2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3.Skompletuj potrzebne dokumenty i wraz z wydrukowanym formularzem rekrutacyjnym dostarcz ich komplet do Biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 16.07.2021r. – studia stacjonarne, a w terminie do 25.09.2021r. – studia niestacjonarne + Kandydaci przystępujący do matury poprawkowej.
4. Przesyłając dokumenty drogą pocztową, zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Biurem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
5. Informację o przyjęciu na studia będą przesłane drogą mailową, natomiast decyzje odmowne będą wysyłane na podany adres pocztowy kandydata.
6. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako student podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

Wymagane dokumenty

  1. kwestionariusz kandydata na studia wyższe;
  2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
  3. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  4. opinia księdza proboszcza*;
  5. 4 fotografie papierowe oraz wersja elektroniczna zgodna z wymaganiami ustawowymi**;
  6. potwierdzenie opłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia;

Opłaty

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001 Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,

* z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM
** wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych do pobrania w sekcji Pobierz

Kontakt Polska

Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

Adres: św. Józefa 23/35, pok. 01
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie

Telefon: +48 56 610 72 00
Fax: +48 56 610 72 01
E-mail: rekrutacja@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Biura:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Czesne

Czesne za semestr

Studia stacjonarne
Wpłata jednorazowa: 1800 zł

Studia niestacjonarne
Wpłata jednorazowa:  1300 zł

* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).