„Polityka w mediach”

Fragmenty opisu:

Istnieją różne opinie na temat zakresu, w jakim państwo powinno ingerować w regulację systemów medialnych. Dziś dominuje przekonanie, że bardziej wskazana jest deregulacja i liberalizowanie systemów, choć dostrzega się również zagrożenia i wady tego procesu. To wszystko implikuje szereg zmian w naszym społeczeństwie, sposobie życia, komunikacji z innymi. Nad tym fenomenem pochylają się również badacze z Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [M. Butkiewicz, G. Łęcicki, P. Płatek – dop. WSKSiM] […]. […] Autorzy podjęli w swych rozważaniach szerokie spektrum zagadnień – od analizy wizerunku poszczególnych polityków i partii politycznych, poprzez badania dyskursu medialnego ukazującego walkę polityczną, zagadnienia historyczne (cenzura), aż po najnowsze medialne wyzwania […]. Bez wątpienia monografia ta jest wartościowym wkładem w rozwój nauki, zwłaszcza w badanie nowych mediów.