Polska szkoła za granicą

Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować z różnymi instytucjami zagranicznymi.

Dzięki programowi Erasmus+ oraz Biuru Współpracy Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy której funkcjonuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, mogliśmy wziąć udział w konferencji podsumowującej projekt Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” oraz w webinarium „Pierwsze kroki w Genial.ly”.

To interesujące wydarzenie miało miejsce 25 lipca 2020 r. za pośrednictwem dostępnych kanałów online. Podsumowanie udziału Integracyjnej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu w projekcie Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” poprowadziła Rosanna Radlińska-Tyma, Pani Dyrektor wspomnianej placówki. Webinarium „Pierwsze kroki w Genial.ly” poprowadziła natomiast Marzena Dziadkowiec.

Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reprezentował dr Krystian Chołaszczyński, pełnomocnik Ojca Rektora ds. międzyuczelnianych i międzynarodowych.

Gratulujemy sukcesów i dziękujemy za zaproszenie!