How 3D visualization borning - Praca studencka wyk. pod opieką dr Grzegorza Osińskiego.

Ambient Occlusion - Praca studencka wyk. pod opieką dr Grzegorza Osińskiego.

Spacer wirtualny po WSKSiM - Praca studencka wyk. pod opieką dr Grzegorza Osińskiego.

Projekt LifeReel - Praca studencka wyk. pod opieką dr Ilony Nowosad.

PZL Łoś Animacja, autor: Leszek Andrzejczyk - Praca studencka wyk. pod opieką dr Grzegorza Osińskiego.

Animacja TU154M, autor : Jakub Kosowski - Praca studencka wyk. pod opieką dr Grzegorza Osińskiego.

Po stronie prawdy, autor: Alicja Baran, Mateusz Molek - Praca studencka wyk. pod opieką dr Grzegorza Osińskiego.