Prawda i pamięć

„W książcespotkamy autorów, którzy przedstawili nie tylko rzeczywisty obraz z tragicznych lat okupacji niemieckiej, ale także trudnej historii Polski Ludowej, okresu do tej pory słabo odczytanego, zwykle opisywanego schematycznie i powierzchownie. Pisarze, którzy tworzyli w tamtym czasie czynili to na zamowienie partii, w sposób zakłamany, często przemilczali wiele niewygodnych dla niej faktów. Autorzy recenzowanych tu wspomnień dają obraz bez retuszu. Piszą prawdę wprost pasjonująco”.

prof. zw. dr hab. Edward Oluszewski, UMCS

„Wspomnienia zamieszczone w publikacji mogą odegrać nie tylko ważną rolę jako dzieło ilustrujące historię ostatnich kilkudziesięciu lat, ale są także wartościowym źródłem wskazującym kierunki wychowania. Zawierają bowiem szereg wzorców, które nadal pozostają aktualne. Stąd teżksiążka może, a nawet powinna znaleźć sięw bibliotekach szkolnych i stanowić punkt wyjścia do lekcji poglądowych”.

ks. dr hab. Waldemar Żurek, SDB, prof. KUL

Z opisu z tyłu książki