Stoczyłem walkę, bieg ukończyłem, wiarę dochowałem – 2 Tm 4,7

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej 19 listopada odbyła się konferencja zorganizowana przez Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, podczas której podjęto tematy związane z prześladowaniami za wiarę na świecie i w Europie. Moderatorami przedsięwzięcia była minister Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr Mateusz Kaleta, wykładowca AKSiM. 

Jako pierwszy głos zabrał o. Dyrektor Tadeusz Rydzyk CSsR. Powitał prelegentów i uczestników oraz wezwał wszystkich obecnych do odpowiedzenia sobie podczas konferencji na pytanie: ,,Cóż to jest prawda? Czymże ona jest w dzisiejszym świecie, szczególnie dla ludzi krzywdzących wyznawców Chrystusa?’’. 

Wypowiedź pierwszego mówcy, biskupa Wilfreda Angabe z Zakonu Klaretynów, Diecezji Rzymsko-Katolickiej Makurdi w Nigerii, wyświetlono w auli w formie nagrania wideo. Usłyszeliśmy przesłanie bezpośrednio z państwa afrykańskiego o prześladowaniu chrześcijan, którzy nie mają wsparcia najwyższych w państwie struktur bezpieczeństwa. Ksiądz biskup mówił o konieczności dokumentowania wszystkich aktów zbrodni na chrześcijanach oraz prosił o pomoc i integrację państw europejskich. 

O służbie księży i sióstr zakonnych na rzecz prześladowanych i cierpiących opowiadał prelegent z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło. W sprawie ideologicznej walki z katolicyzmem na świecie wypowiedział się ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr, nawiązując do popularnych manifestacji Black Lives Matter oraz ,,Strajku Kobiet’’. 

  • ,,Ideologia gender narzuca prawdę o stworzeniu i o stwórcy. Niszczy tożsamość człowieka jako osoby ludzkiej, kwestionuje binarność i komplementarność płci’’.
  • ,,Kościół jest narzędziem ucisku dla ruchu Black Lives Matter. Przeszkadza w obalaniu modelu rodziny nuklearnej, opartej na związku mężczyzny i kobiety’’. 

Prelegentem z ramienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II był tego dnia prof. dr hab. Cezary Taracha, który przedstawił problem dechrystianizacji na przykładzie krajów hiszpańskojęzycznych. Wspomniał również, że tego roku obchodzimy 530 rocznicę przybycia wyprawy Kolumba. Był to czas wielkiego procesu dziejowego, bo przeniesienia kultur opartych na chrześcijaństwie na inne kontynenty. 

  • ,,W porządku politycznym, była to budowa uniwersalnej światowej monarchii katolickiej’’.

Ostatnim gościem  pierwszej części konferencji był przedstawiciel chrześcijańskiej organizacji pomocowej ,,Open Doors’’ – Łukasz Wilczyński, który przybliżył nam zamiary, działania oraz efekty akcji pomocowych na rzecz prześladowanych, opowiadając m. in. o aktualnej sytuacji w Afryce Subsaharyjskiej. 

Podczas drugiego panelu minister Beata Kempa wygłosiła pierwsze wystąpienie nt.: Unia Europejska wobec prześladowania chrześcijan – fakty, plany, programy.

 ,,Trzeba odpowiedzieć na pytanie czy instytucje Unii Europejskiej, ale przede

 wszystkim całe prawodawstwo, które na przestrzeni lat rozwijało się w Unii Europejskiej chroni mniejszości religijne, w tym przypadku czy chroni chrześcijan?

Jesteśmy najbardziej dyskryminowaną grupą’’.

Jan Figel, specjalny wysłannik w sprawie wolności religii i wiary poza Unią Europejską, tłumaczył, dlaczego wolność religijna jest źle rozumiana i błędnie interpretowana jako

„prawo człowieka”. 

  • ,,Jest to wolność myśli, wolność sumienia, wolność wyznania. Radość, którą odczuwają obywatele w sposób indywidualny bądź w ramach wspólnoty, radość zbiorowa, prywatna, publiczna wynikająca z prawidłowego rozumienia wolności religijnej oznacza, że szanujemy istotę ludzką w trzech wymiarach, postrzegając ją jako istotę w trzech wymiarach. Istotę racjonalnie myślącą, istotę o wartościach moralnych i istotę religijną’’.

Trzecim prelegentem był dr hab. Marcin Warchoł. Wygłosił wystąpienie nt.

dyskryminacji chrześcijan w Polsce. Przedstawiając temat wolności religijnej w sposób prawny, nawiązywał do artykułu dziewiątego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

  • ,,Dla ideologów lewicowo-liberalnych owa Konwencja stanowi niemalże Dekalog, jednakże o tym przepisie wszyscy dziwnie zapominają i usuwają go jako niepotrzebny’’.

Wykładowca na Uniwersytecie w Brukseli, główny analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu, prof. dr hab. David Engels w swoim przemówieniu opowiedział o zniknięciu prawdziwie chrześcijańskiej agendy z nowoczesnego konserwatyzmu zachodnioeuropejskiego. 

  • ,,Nie tylko wydaje się, że konserwatyści przegrali wojnę kulturową, zanim jeszcze ją podjęli; stracili też i przez długi czas dosłownie własną duszę. Współczesny konserwatyzm, przynajmniej w Europie Zachodniej, stał się bowiem tak samo materialistyczny, jak współczesna lewica’’.

Podczas konferencji zostały odczytane słowa prof. Kamila Kardisa, który reprezentuje Uniwersytet Preszowski i AKSiM. Podjął on temat wiary katolickiej w obliczu zagrożenia wojennego. Zaznaczył, że obecnie wojnę sprawiedliwą zastąpił termin prawo do obrony. Podkreślił, iż 

  • „wszystkie nasze działania powinny dążyć do zakończenia wszelkich działań militarnych”.

Na zakończenie II panelu wysłuchaliśmy wystąpienia Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego „Do Rzeczy”, nt. Dlaczego potęgi zachodnie przestały bronić prześladowanych chrześcijan?

  • ,,W tej chwili nie ma żadnego państwa, żadnego patrona, które mogłoby odwoływać się do dziedzictwa chrześcijańskiego’’.
  • ,,W państwach muzułmańskich odbiera się im życie, a w państwach Europy Zachodniej nie mogą głosić nauki KK. Chrześcijanie są pozostawieni sami sobie. Dzisiejszy świat jest bardziej zdechrystianizowany niż wcześniej’’ – dodał. 

Konferencję podsumował o. dr Zdzisław Klafka, rektor Uczelni oraz o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor i założyciel Radia Maryja. Wybrzmiały słowa Jana Pawła II:

Musicie być mocni mocą wiary! 

 Musicie być wierni!

 Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!”.

,,Niech nas Bóg zachowa od obojętności. Trzeba uczyć się wiary od tych

osób w najtrudniejszych sytuacjach (…) Módlmy się za kapłanów i o

kapłanów’’ – zakończył o. Tadeusz Rydzyk.

 

Zespół Prasowy AKSiM

Natalia Kruk

Mateusz Kamiński

źródło: radiomaryja.pl