„Problemy współczesnej polityki – konflikty i bezpieczeństwo na świecie”

Opis pochodzi ze Wstępu do książki

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa na początku XXI w. wpływa na przedefiniowanie strategii bezpieczeństwa poszczególnych państw lub bloków polityczno-militarnych. Wyzwania i zagrożenia, wobec których stoi XXI wieku, wpływają na nasze postrzeganie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Niniejsza publikacja dotyka wspomnianych tematów. Została podzielona na trzy dopełniające się części. W pierwszej z nich, zatytułowanej Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, skupiono się na zaprezentowaniu konfliktów nie tylko o podłoży militarnym, lecz także związanych z kwestiami strategicznymi,ekonomicznymi i kulturowymi. W części drugiej, poświęconej Polityce bezpieczeństwa, przedstawiono kwestie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego w odniesieniu do wielu aspektów i działań w różnych częściach świata, jak również dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego. W ostatniej części, zatytułowanej „Media wobec konfliktów”, zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie sytuacji konfliktowych – w tym działań terrorystycznych – we współczesnych mediach oraz filmach dotyczących najważniejszych konfliktów w dzisiejszym świecie: w Afganistanie i Iraku.