prof. dr hab. Dominik Sankowski – Wkład polskich informatyków w rozwój technologiczny świata

Prof. dr hab. Dominik Sankowski w swoim wystąpieniu „Wkład polskich informatyków w rozwój technologiczny świata” podkreślił:

Polska od XIX w. miała wspaniałe elity, które nadawały ton społeczeństwu. To przede wszystkim inżynierowie, naukowcy. Nie byłoby tych elit, gdyby nie było zarówno powstania styczniowego, jak i listopadowego. W tym czasie, kiedy mężowie walczyli w powstaniach, matki wychowywały elity II RP.

Do najwybitniejszych postaci ze świata nauki można, zdaniem prelegenta, zaliczyć: Ernesta Malinowskiego – projektanta i budowniczego Centralnej Kolei Transandyjskiej, Rudolfa Modrzejewskiego – polskiego inżyniera, budowniczego linii kolejowych i mostów, pioniera w budownictwie mostów wiszących, Stefana Banacha – słynnego matematyka, założyciela lwowskiej szkoły matematyki, Jana Czochralskiego bez którego nie byłoby dzisiaj komputerów.
W swoim wystąpieniu przypomniał także o trzech studentach: Marianie Rejewskim, Henryku Zygalskim oraz Jerzym Różyckim, którzy złamali szyfr Enigmy:

Polscy matematycy ze szkoły poznańskiej, kryptolodzy, patriotycznie wychowani. To oni m.in. stanowili pokłosie wychowania dla Ojczyzny. Mówi się, że dzięki nim II wojna światowa trwała o 3 lata krócej.