Prof. Suzana Pasanec Preprotic z Uniwersytetu w Zagrzebiu odwiedziła w ramach programu Erasmus+ naszą  uczelnię

W dniach 25- 29 kwietnia w ramach programu  Erasmus+ przebywała na naszej uczelni Dziekan ds. Jakości kształcenia z Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Suzana Pasanec Preprotic.

W ramach wizyty szkoleniowej Pani Dziekan uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez  dr. Tomasza Kowalskiego Computer Networks oraz dr. Grzegorza Osińskiego  Computer simulations and modeling  na kierunku informatyka.  Prof. Suzana Pasanec Preprotic była żywo zainteresowana metodami nauczania, platformą Fronter stosowaną na naszej uczelni od wielu lat, wyposażeniem pracowni komputerowych, infrastrukturą uczelni.

Wizyta szkoleniowa była częścią programu internacjonalizacji Wydziału Grafiki Komputerowej Uniwersytetu w Zagrzebiu. Miała ona tez przynieść nowe inspiracje dla nowo tworzonych programów nauczania na chorwackiej uczelni. Prof. Suzana Pasanec Preprotic spotkała się z Władzami uczelni oraz z kierownikiem Kierunku Informatyka dr. Grzegorzem Osińskim. Tematem rozmów było rozwijanie współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, zintensyfikowanie wymiany studentów oraz uczestnictwo w podejmowanych konferencjach naukowych. Duże wrażenie zrobił na naszym gościu szeroki wachlarz praktyk studenckich oferowanych przez naszą uczelnię. Poza praktykami w TV Trwam i Radiu Maryja obejmują one również praktyki w Parlamencie Europejskim, ministerstwach oraz instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus. Spotkania przyniosły wymianę doświadczeń na temat podnoszenia jakości kształcenia, standardów nauczania oraz wykorzystania nowych mediów w dydaktyce.