Profesorze, dziękujemy!

Z żalem żegnamy śp. prof. dr. hab. inż. Piotra Małoszewskiego – członka Zespołu Wspierania Radia Maryja oraz kolegium recenzentów kwartalnika „Fides Ratio et Patria” wydawanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Profesor Piotr Małoszewski od połowy lat 80. mieszkał w Niemczech, gdzie pracował naukowo. Był m.in. wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Centrum Badawczym w Monachium. Poza działalnością zawodową serce oddawał sprawom polskim. Był dyrektorem Szkoły Przedmiotów Ojczystych działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Współtworzył Chrześcijańskie Centrum Tworzenia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Był wielokrotnie uczestnikiem spotkań polonijnych, m.in. w WSKSiM, a także członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej powołanej przez Marszałka Senatu. Za swoją działalność na rzecz Ojczyzny został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim, Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Od 2014 roku był Komandorem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przez Ojca Świętego Benedykta XVI uhonorowany został Kawalerskim Orderem św. Sylwestra Papieża.

Prof. Piotr Małoszewski był życzliwym człowiekiem, służącym pomocą innym oraz oddanym Polsce i Kościołowi.