Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij
Strona główna Informatyka medialna

Informatyka medialna

 • nowatorskie podejście do metod kształcenia
 • w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowaniu rynku medialnego
 • duży komponent zajęć praktycznych
 • zajęcia zarówno z zakresu klasycznego warsztatu dziennikarskiego, jak i z wykorzystania komputerowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych
 • zajęcia praktyczne prowadzone przez przedstawicieli firm medialnych
 • duża liczba zajęć laboratoryjnych
 • wystarczy umiejętność stosowania i wykorzystywania podstawowych narzędzi komputerowych
 • praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe
 • praktyki zagraniczne

Informacje szczegółowe

Tytuł projektu
„Informatyka medialna” twoją szansą na sukces!
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-N192/16-00
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Cel główny projektu
Utworzenie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym pn.
Informatyka medialna w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i
przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia w okresie od 1.10.2017r. do 30.09.2020r.
 • Biuro Projektu
  ul. Św Józefa 23/35
  87-100 Toruń
 • 566107131
 • biuroprojektow@wsksim.edu.pl