Projekt partnerstwa strategicznego w ramach programu Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że strategiczne partnerstwo, w które zaangażowała się Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, rozwija się i idzie w dobrym kierunku.

W ramach programu Erasmus+, toruńska uczelnia zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).
RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.

Dnia 13 listopada 2020 r., w formie online, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli sześciu europejskich uczelni wyższych:

-Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
-Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy)
-Universidad de Cádiz (Hiszpania)
-Università degli Studi della Tuscia (Włochy)
-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy)
-Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja)

Projekty partnerstwa strategicznego, pod patronatem programu Erasmus+, mają bardzo prestiżowy charakter.

Spotkanie z 13 listopada 2020 r. miało na celu omówienie sposobów działania w najbliższych miesiącach. WSKSiM było reprezentowane przez kierownika Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej, dra Krystian Chołaszczyńskiego.

Na spotkaniu podjęto również decyzję o wyborze członków do Komitetu Sterującego Projektem. WSKSiM delegowało swojego przedstawiciela. Został nim jednogłośnie dr Krystian Chołaszczyński.