Przedstawiciel Akademii Dyplomatycznej MSZ

13 czerwca studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej uczestniczyli w spotkaniu z ambasadorem Marcinem Nawrotem. Gość Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej wygłosił prelekcję na temat naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną w MSZ.