Przyjaciel katolickich mediów i naszej Uczelni

Kochani Studenci, Wykładowcy i Przyjaciele WSKSiM!

Dzisiaj nad ranem doszła do nas smutna wiadomość o odejściu do domu Ojca J.Em. ks. kard. Zenona Grocholewskiego.

W Jego osobie straciliśmy wielkiego Przyjaciela Rodziny Radia Maryja. Byliśmy świadkami jego osobistej troski i zaangażowania w rozwój Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To on osobiście współtworzył z nami od samego początku listopadowe kongresy międzynarodowe, które podejmowały i podejmują wkład Kościoła katolickiego w rozwój nauki, kultury, ekonomii i innych dziedzin składających się na ludzką egzystencję. Inspirował nas do podejmowania intelektualnej refleksji nad aktualnymi globalnymi problemami świata. Dzięki niemu gościliśmy na Uczelni światowe autorytety cieszące się wielkim standardem etycznym. Radował się tym, że wokół naszego kampusu akademickiego powstają nowe dzieła upamiętniające wkład św. Jana Pawła II w umacnianie tożsamości narodu polskiego pośród wszelkich burz dziejowych. To on konsekrował sanktuarium pw. Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, które jest szczególnym miejscem formacji duchowej naszej społeczności akademickiej.

Poznaliśmy śp. ks. kardynała Zenona Grocholewskiego jako człowieka solidnej nauki i kultury, wrażliwego na każdego człowieka, szczególnie zatroskanego o duchowy i intelektualny rozwój młodego pokolenia. Jego marzeniem było, aby WSKSiM jak najszybciej stała się uniwersytetem. Razem polecajmy Miłosiernemu Bogu osobę Księdza Kardynała, naszego wielkiego Przyjaciela, aby w nagrodę za jego trud i świadectwo pięknego życia, przyjął go do grona swoich Przyjaciół w Ojczyźnie Niebieskiej.

Rodzinie i najbliższym Przyjaciołom składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.
Wierzymy, że śp. ks. kard. Zenon Grocholewski już teraz jest naszym orędownikiem w niebie.

W imieniu społeczności akademickiej
o. Zdzisław Klafka, CSsR