„Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania”

Kształtowanie obowiązkowego dostępu do Internetu szerokopasmowego domagało się wprowadzenia szeregu ustawowych zmian w prawie polskim.
Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie tytułowej problematyki w systemie polskim i unijnym. Autorzy uznali, że kwestia dostępu do Internetu ma obecnie pierwszorzędne i priorytetowe znaczenie, dlatego wymaga opracowania z punktu widzenia rozwiązań prawnych, ale również z perspektywy analizy politologicznej, która ma na celu przybliżenie polityki w sferze rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu, zamienianej następnie w konkretne normy prawne.

Źródło: http://www.salwator.com/regulacja-dostepu-do-internetu-i-jej-polityczne-uwarunkowania,1218,838,produkt.html