W dniach 5-7 kwietnia w murach naszej uczelni odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla studentów pod hasłem „Żyć w mocy Ducha Świętego”, które poprowadził o. Piotr Gałązka MSF. Przez trzy dni poruszyliśmy wiele tematów bliskich studentom. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii, a następnie dotknęliśmy ważnego tematu, jakim jest ludzkie życie. Zastanawialiśmy się nad jego sensem oraz pięknem. Rekolekcjonista przypominał nam o tym, że wszyscy jesteśmy piękni w oczach Boga, zadał przy tym – dla niektórych niełatwe – zadanie polegające na tym, aby przed pójściem spać spojrzeć w lustro i powiedzieć „Jestem piękny w Twoich oczach, Panie.” Po wspólnej Mszy Świętej oraz konferencji przeszliśmy razem śladami Jezusa, rozważając Jego mękę i śmierć na krzyżu.

Następny dzień również był bardzo obfity, zaczął się od Mszy Świętej, po której wspólnie zgromadziliśmy się w hotelowej kaplicy, gdzie O. Piotr wygłosił konferencję na temat przebaczenia. Przez moment wpatrywaliśmy się w oblicze Jezusa, prosząc Go o łaskę przebaczenia względem naszych bliskich. Drugi dzień zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Ostatni dzień naszych rekolekcji został zapoczątkowany przez wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Prosiliśmy Ducha Świętego, aby przyszedł do nas i otworzył nasze serca na swoje działanie. Ten święty czas zakończyliśmy wspólną Eucharystią w Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Podczas tych trzech dni studenci mieli także możliwość odbycia indywidualnej rozmowy z o. Piotrem. Rekolekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Serdecznie dziękujemy o. Piotrowi za poprowadzenie tego świętego dla nas czasu.