Rekrutacja krok po kroku

1. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne
2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3.Skompletuj potrzebne dokumenty i wraz z wydrukowanym formularzem rekrutacyjnym dostarcz ich komplet do Biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 21.09.2018r. – studia stacjonarne, a w terminie do 21.09.2018r. – studia niestacjonarne.
4. Przesyłając dokumenty drogą pocztową, zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Biurem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
5. Informację o przyjęciu na studia otrzymasz listem poleconym.
6. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako student podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

Wymagane dokumenty

  1. kwestionariusz kandydata na studia wyższe;
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej
  3. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
  4. opinia księdza proboszcza;
  5. 4 fotografie papierowe oraz wersja elektroniczna zgodna z wymaganiami ustawowymi*;
  6. potwierdzenie opłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia;

* wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych do pobrania w sekcji Pobierz

Opłaty


Opłata rekrutacyjna wynosi 80 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001 Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,

Kontakt Polska

Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

Adres: św. Józefa 23/35, pok. 01
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie

Telefon: +48 56 610 72 00
Fax: +48 56 610 72 01
E-mail: rekrutacja@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Biura:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Czesne

Czesne za semestr

Studia stacjonarne
Wpłata jednorazowa: 1800 zł

Studia niestacjonarne
Wpłata jednorazowa:  1300 zł

* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).