Rekrutacja na studia podyplomowe

Trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe:

  • RELACJE MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA,
  • EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE.

Zasady przyjęcia na studia, wzory dokumentów i umów, terminarz zjazdów oraz dodatkowe informacje organizacyjne są dostępne w zakładce REKRUTACJA (na stronie głównej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialne). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uczelni!