Rekrutacja na studia

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ogłasza nabór na studia pierwszego stopnia. Uczelnia oferuje kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prezentacja kierunków: dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, politologii oraz informatyki jest dostępna w zakładce STUDIA na stronie głównej: wsksim.edu.pl. Dokumenty na studia stacjonarne przyjmowane są do 18 września w Dziekanacie WSKSiM przy ulicy św. Józefa 23/35 w Toruniu (pokój 01).

punktowane przedmioty (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, politologia): język polski i język obcy nowożytny

punktowane przedmioty (informatyka): matematyka, język obcy nowożytny

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO kliknij tutaj;

WYMAGANE DOKUMENTY kliknij tutaj;