Rekrutacja krok po kroku

1. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne
2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3. Skompletuj potrzebne dokumenty i wraz z wydrukowanym formularzem rekrutacyjnym dostarcz ich komplet do Sekretariatu Studiów Podyplomowych w terminie do 31.01.2019r. (decyduje data stempla pocztowego).

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 (termin składania dokumentów: 31.01.2019)
4. Przesyłając dokumenty drogą pocztową, zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Sekretariatem Studiów Podyplomowych.
5. Informację o przyjęciu na studia otrzymasz listem poleconym.
6. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako słuchacz podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni:24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna – podyplomowe.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres: św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń

Telefon: +48 56 610 72 12
Fax: +48 56 610 72 01
E-mail: podyplomowe@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Czesne

Czesne za semestr
Wpłata jednorazowa: 1700 zł