RIPEC

W ramach programu Erasmus+, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.
Zachęcamy do odwiedzania, jak i komentowania wyników prac naukowych na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych:
Strona internetowa: https://www.ripec-project.eu/
profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ripecproject
Zachęcamy!