RODM Toruń na moskiewskiej konferencji naukowej online

Traktat zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. Stanowił o odszkodowaniach dla Polski i miał regulować sprawy repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej.

Z okazji stulecia podpisania pokoju ryskiego Wydział Nauk Humanistycznych Narodowego Uniwersytetu Badawczego Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie, Instytut Polski w Moskwie oraz Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowali międzynarodową konferencję naukową (online) pt. „Nowy ład i stare rachunki: stosunki polsko-sowieckie w latach 1919-1921”, która odbyła się 26 kwietnia 2021 r.

Udział w niej wziął dr Jan Wiśniewski (koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu), który wygłosił referat pt. „Stanowisko władz czechosłowackich wobec wojny i granicy polsko-sowieckiej w latach 1919-1921”.