Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Toruniu pełni rolę centra informacyjnego o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stanowi kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.