Obrony prac dyplomowych 30 czerwca dobiegły końca.
Dyplomantami studiów licencjackich byli absolwenci kierunku Informatyka Medialna.