Wykładowcy WSKSiM – dr Monika Szetela i dr Grzegorz Osiński – dyskutują o problemie transhumanizmu, o jego podłożu ideologicznym  i o zagrożeniach, jakie niesie z sobą sztuczna inteligencja.