ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE: POLITOLOGIA – PRAKTYCZNA WIEDZA O NAS

dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej WSKSiM; dr Krystian Chołaszczyński – Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej WSKSiM oraz koordynator programu Erasmus+ / Radio Maryja

      Rozmowy niedokończone - Politologia - praktyczna wiedza o nas