Rozmowy niedokończone: Wizualizacja. Słowo – obraz – dźwięk

dr Karolina Dziewulska-Siwek – kierownik Instytutu Dziennikarstwa WSKSiM, dr Krystian Chołaszczyński – Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej WSKSiM oraz koordynator programu Erasmus+, Mateusz Kaleta – organizator konferencji poświęconych tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii / Radio Maryja

      Rozmowy niedokończone: Wizualizacja. Słowo – obraz – dźwięk