Sacrum w sztuce wraz z wystawą prac malarskich i rzeźby (8.11.2005)

  • prof. Bogusław Grabowski, Akademia Muzyczna w Gdańsku Przestrzeń muzyki sakralnej
  • prof. dr hab. Henryk Kiereś, KUL, Lublin Sztuka i religia
  • ks. dr Janusz Czarny z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Wolność w sztuce
  • artyści: Joanna Głowacz, Mariusz Mikołajek, Tadeusz Rostkowski, Krystyna Szalewska, Waldemar Szauer, prof. Zofia Dąbrowska, Ewa Jackiewicz
  • Olga Pleśniak komisarz wystawy
  • Ewa Barska architekt