Strona główna Seniorzy na WSKSiM w Toruniu

Seniorzy na WSKSiM w Toruniu

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych.

Projekt skierowany jest do 225 osób (180 Kobiet i 45 Mężczyzn) w wieku 55+.
Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. do 1 sierpnia 2020 r.

Szkolenia w ramach projektu

Informacje szczegółowe

Wzrost kompetencji u osób w wieku 55+ z województwa kujawsko-pomorskiego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Aktywizacja społeczne i zawodowa seniorów wynikająca w potrzeby rozwijania zainteresowań.

Zachęta do pogłębiania wiedzy.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

W ramach Projektu zostaną zorganizowane następujące szkolenia:
Blok informatyczny (3 h)
1. Warsztaty z wykorzystania nowych technologii dla seniorów: komputer, internet, media społecznościowe

Blok praktyczny (22 h)
1. Warsztaty z komunikacji społecznej oraz prowadzenia dialogu międzypokoleniowego (7h)
2. Budowanie wizerunku autoprezentacja / Warsztaty z kreowania wizerunku seniora (7h)
3. Warsztaty rozwijające sprawność manualną i umysłową decoupage, rękodzielnictwo (4h)
4. Rozwijanie aktywności kulturowej oraz edukacyjnej (m.in. wizyty w muzeach) (4h)

Blok wykładowy (23 h)

Tematy i zagadnienia wykładów:

● Instytucjonalna pomoc seniorom;
● Polityka senioralna aktualny stan i perspektywy;
● Od Witelona do Karpińskiego polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates;
● Mózg ludzki w cyfrowym świecie. Osiągnięcia polskich naukowców;
● Wkład Polski w transformacje ustrojowe 1989;
● Konflikty i niepokoje w Afryce;
● Polityka historyczna państwa;
● Geopolityka i geostrategia Polski;
● Między NATO a Rosją. Sytuacja polityczna, gospodarcza i militarna Europy Środkowej po konflikcie na Ukrainie;
● Współczesne systemy emerytalne świata;
● Terroryzm we współczesnym świecie;
● Współczesne konflikty religijne świata;
● Podróże w czasie i przestrzeni. Historia regionu, z szczególnym uwzględnieniem XIX i XX w.;
● Rok 1918. Polskie drogi do Niepodległości.

Zgodnie z wytycznymi Projektów Unijnych dokumenty z kolorowymi logotypami muszą zostać wydrukowane w kolorze.

Dla wygody uczestników dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji monochromatycznej i w kolorze.

Tytuł projektu
Seniorzy na WSKSiM w Toruniu
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-T144/18
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Cel główny projektu
Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych.
Projekt skierowany jest do 225 osób (180 Kobiet i 45 Mężczyzn) w wieku 55+.
Cel ten zostanie uzyskany do 01.08.2020 r.
  • Biuro Projektu
    ul. Św Józefa 23/35 p. 112
    87-100 Toruń
  • 566107134
  • seniorzy@wsksim.edu.pl