Serdeczne odwiedziny

W poniedziałek 14 września z Kościoła pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach – rodzinnej parafii Rektora WSKSiM o. dra Zdzisława Klafki CSsR oraz dyrektora Tour de Pologne – Czesława Langa – przyjechała pielgrzymka, której uczestnicy zwiedzali Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przewodnikiem grupy był proboszcz ks. Jan Flaczyński.

Uczestnicy mieli możliwość obejrzeć film promocyjny, podsumowujący ostatni rok akademicki WSKSiM, a następnie zwiedzić ważniejsze miejsca kampusu akademickiego. Począwszy od Kaplicy Zawierzenia, poprzez aulę, restaurację, salę fitness, ogrody zimowe, bibliotekę, na pokoju studenckim kończąc. Wszyscy byli pod wrażeniem wysokiego komfortu Hotelu Akademickiego z którego na co dzień mogą cieszyć się studenci. Zwiedzanie zakończyło się wspólną kawą i słodkim poczęstunkiem na akademickiej stołówce.

Specjalnie dla przybyłych gości zostało zorganizowane zwiedzanie budującej się Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II, które przeprowadził inż. Andrzeja Ryczek.