SiM Radio – relacjonuje konferencję – NA ŻYWO

Konferencja o prześladowaniu chrześcijan i dechrystianizacji transmituje w całości SIM Radio. W radiu akademickim usłyszycie również wywiady z prelegentami.
SiMradio.AKSiM.edu.pl