Śp. prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński (1926-2017)

Prof. dr hab. Aleksander Henryk Krzymiński (ur. 20.09.1926 r. w Paryżu – zm. 19.09.2017 r. w Warszawie)

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z wielkim smutkiem żegna prof. dra hab. Aleksandra H. Krzymińskiego – PROFESORA naszej Uczelni w latach 2006-2016 oraz członka Zespołu Wspierania Radia Maryja.

Profesor napisał wiele publikacji naukowych. Ostatnią książkę, która nie została jeszcze wydana, Profesor zatytułował: „Wspomnienia i myśli z Powstania Warszawskiego”. Wspomnienia z tego okresu spisał przed śmiercią. Aleksander Krzymiński w wieku 14 lat był harcerzem w służbie informacyjnej Wojska Polskiego. W czasie Powstania Warszawskiego walczył w obwodzie Żoliborz, dowodzonym przez płk. Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela”. Należał do zgrupowania „Żmija” pod dowództwem rotmistrza Adama Rzeszotarskiego.

Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 1988 r. Specjalizował się m.in. w marketingu i międzynarodowych stosunkach gospodarczych. W latach 1990-1992 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; był ekspertem ONZ ds. handlu zagranicznego krajów Trzeciego Świata. Wykładał na wielu uczelniach, także zagranicznych – m.in. w Waszyngtonie, Wiedniu, Uppsali.

Niedościgły wzór kultury osobistej. W pracy dydaktycznej kształtował charaktery młodych i wychowywał ich do patriotyzmu, sam będąc wiernym zasadzie „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Napisał książkę skierowaną do młodzieży – „Bądź kimś więcej” – opartą na myślach św. Josemarii Escrivy.

Prof. Aleksander Krzymiński został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.