Kliknij poniżej, by pobrać czasopismo.

Opis publikacji

Pandemia koronawirusa wciąż wywiera na nas wpływ, nie tylko w aspekcie ekonomicznym i zdrowotnym, ale również społecznym. Ten wyjątkowo trudny czas jest sprawdzianem naszej solidarności względem działań związanych z redukcją skutków pandemii, zarówno tych obecnych, jak i nadchodzących w przyszłości. Jeszcze nie wiemy, jak długo trwać będzie w Polsce stan epidemii oraz z jakimi restrykcjami społecznymi i ekonomicznymi będziemy mierzyć się w ciągu kolejnych miesięcy, czy może nawet lat. Istnieje niebezpieczeństwo, że dzięki działaniom antykryzysowym oraz olbrzymim kwotom przeznaczonym na wsparcie firm i instytucji gospodarczych, uda się nie tyle zapobiec kryzysowi ekonomicznemu, co odsunąć go w czasie. Za kilka miesięcy kryzys może być społecznie dotkliwy, szczególnie jeśli spowoduje zubożenie społeczeństwa i problemy z utrzymaniem pracy. Jeżeli dodatkowo okaże się, że liczba zakażeń wirusem Covid-19 utrzyma się na wysokim poziomie, mogą ponownie być potrzebne ograniczenia wolności społecznej. To z kolei może wywołać zniecierpliwienie wśród obywateli i przełożyć się na pasywność wobec potrzebujących. Ograniczenie naszej wolności – szczególnie w aspekcie praktyk religijnych – może zostać uznane za zbyt daleko idącą ingerencję w podstawowe prawa społeczeństwa. Problem ten ma nie tylko wymiar krajowy, ale przede wszystkim globalny.

Coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę ze skali oraz wielowymiarowości problemów, z którymi mierzymy się teraz, ale także tych, z którymi będziemy musieli się zmierzyć po powrocie do normalności – o ile taka kiedyś nastąpi. Wobec ogromu problemów – szczególnie w służbie zdrowia – coraz więcej uwagi powinniśmy poświęcać zagadnieniom etycznym, związanym z pomocą najbardziej potrzebującym tej pomocy.

Tematy podjęte w niniejszym numerze naszego czasopisma, dotyczą wspomnianych wyżej zagadnień.