Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej udała się dziś do Górska, gdzie 35 lat temu uprowadzono błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę – kapelana „Solidarności”. Przed pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia studenci złożyli kwiaty.

Rektor Uczeni o. dr Zdzisław Klafka CSsR, przemawiając do młodzieży, nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który wskazywał na rolę męczenników.

– Męczennicy tworzyli kulturę Europy na początku, ale też w ostatnich dziesięcioleciach. Tak też ks. Jeży Popiełuszko, poprzez ofiarę swojego życia, tworzył kulturę Europy i Polski – mówił.

O. Rektor dodał, że kulturę i przyszłość tworzy się przez ofiarę życia.

– Niech ta myśl dziś nam zostanie, że poprzez ofiarę mojego życia, poprzez radość daru i trudu, tak naprawdę jestem budowniczym przyszłości – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Po odmówieniu jednej tajemnicy różańca studenci udali się do Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, gdzie sprawowana była Eucharystia.

Katarzyna Dropiewska
Zespół Prasowy WSKSiM

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami!