SPOTKANIE CZŁONKÓW PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO RIPEC W AKSIM W TORUNIU

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęło się w środę trzydniowe spotkanie w ramach projektu Research for Innovative Practices in emergency management of Erasmus Community (RIPEC) . W audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja dr Krystian Chołaszczyński, politolog, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przybliżył cel spotkania.

W murach toruńskiej uczelni rozpoczęło się w środę trzydniowe spotkanie w ramach projektu RIPEC. Konferencja potrwa do piątku. Grupa naukowców będzie dyskutować na temat realizowania różnego rodzaju projektów międzynarodowych, gdy przekraczanie granicy nie jest możliwe.

– Okres pandemii koronawirusa, obecna sytuacja na Ukrainie poskutkowały tym, że gros międzynarodowych projektów zostało wstrzymanych. Wiele projektów, których elementem była mobilność w społeczności akademickiej, na przykład program Erasmus+ , musiało zostać zamrożonych. Projekt RIPEC realizowany jako akacja druga, czyli partnerstwa strategiczne w ramach programu Erasmus+, to jest projekt, który ma za zadanie badanie możliwości realizowania różnego rodzaju projektów międzynarodowych, gdy przekraczanie granicy nie jest możliwe. Sześć europejskich uczelni podjęło się zbadania możliwości zarządzania kryzysowego i znalezienia najlepszych, najbardziej optymalnych rozwiązań, aby na wypadek przyszłych, podobnych sytuacji móc nadal realizować projekty bez konieczności ich zamykania – zwrócił uwagę dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. [czytaj więcej]

Dr Krystian Chołaszczyński podkreśli, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już od kilku lat szczyci się tym, iż pod względem umiędzynarodowienia jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce.

– Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już od kilku lat szczyci się tym, że pod względem umiędzynarodowienia jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Szczycimy się tym, że mamy kilkuset partnerów rozsianych nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach. Mamy partnerów na Filipinach, Nepalu, Meksyku, Namibii, Egipcie i wielu innych krajach. Szczycimy się tym, że naprawdę dzięki wspaniałej atmosferze jesteśmy w stanie budować stabilne partnerstwa strategiczne, realizować z sukcesem wspólne projekty i myśląc o przyszłości, budować sieć kontaktów, które skutkuje tym, że jesteśmy w stanie zorganizować wszelkie wydarzenia naukowe w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – wskazał gość Radia Maryja.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu realizuje program Erasmus+, który wspiera wymianę edukacyjną.

– Nasza oferta studencka cieszy się bardzo dużym sukcesem. W każdym semestrze mamy zagranicznych gości – studentów z innych instytucji naukowych, którzy przyjeżdżają po to, aby w naszej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kształcić się w zakresie kierunków praktycznych: dziennikarstwo / , politologia / , informatyka , informatyka medialna , pielęgniarstwo . Każdego roku przyjmujemy studentów na studia, na praktyki, ale także naukowców, specjalistów z całego świata, którzy przyjeżdżają i dzielą się doświadczeniami z całego świata. Pod względem umiędzynarodowienia Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest w ścisłej czołówce – akcentował politolog.

Całą rozmowę z dr. Krystianem Chołaszczyńskim można odsłuchać [tutaj].