Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu RIPEC – 16 listopada 2021 r.

Dnia 16 listopada 2021 r., w formie online, odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego Projektu RIPEC z sześciu europejskich uczelni wyższych:

-Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
-Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy)
-Universidad de Cádiz (Hiszpania)
-Università degli Studi della Tuscia (Włochy)
-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy)
-Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja)

Projekty partnerstwa strategicznego, pod patronatem programu Erasmus+, mają bardzo prestiżowy charakter.

W ramach programu Erasmus+, toruńska uczelnia zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).
RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.

W imieniu WSKSiM członkami Komitetu są: dr Krystian Chołaszczyński oraz mgr Mateusz Kaleta.

Jedną z najważniejszych konkluzji spotkania było ustalenie kolejnego wydarzenia upowszechniającego w Toruniu, na początku marca 2022 r. W murach AKSiM gościć będziemy przedstawicieli partnerów i dyskutować nad realizacją założeń projektu.
To będzie wspaniałe wydarzenia!

Wszystko dzięki programowi Erasmus+!