Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu RIPEC

15 grudnia 2020 r., w formie online, odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego Projektu RIPEC z sześciu europejskich uczelni wyższych:

-Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
-Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy)
-Universidad de Cádiz (Hiszpania)
-Università degli Studi della Tuscia (Włochy)
-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy)
-Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja)

Projekty partnerstwa strategicznego, pod patronatem programu Erasmus+, mają bardzo prestiżowy charakter.
W ramach programu Erasmus+, toruńska uczelnia zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).
RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.

W imieniu WSKSiM członkami Komitetu są: dr Krystian Chołaszczyński oraz mgr Mateusz Kaleta.