Spotkanie Międzynarodowej Grupy Projektowej w ramach RIPEC PROJECT– 26-27 października 2021 r. (Ateny, Grecja)

Okres pandemii mocno zakłócił Nasze plany. Z jednej strony cieszyliśmy się wysokim stopniem umiędzynarodowienia WSKSiM oraz stworzeniem stałych ram współpracy z partnerami zagranicznymi. Z drugiej zaś strony, lockdown i niemożność realizowania mobilności spowodował, że nie byliśmy w stanie w pełni cieszyć się z pięknych darów programu Erasmus+, realizowanego z funduszy Komisji Europejskiej / Unii Europejskiej.

Wraz z partnerami zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co zrobić, aby pandemia w przyszłości tak bardzo nie zakłócała Naszych projektów. Efektem jest stworzenia partnerstwa strategicznego i wspólne badanie możliwości zarządzania kryzysowego projektów mobilnościowych – jest to właśnie RIPEC PROJECT.
Wszystko dzięki Erasmus+
😊

Sześć europejskich uczelniach bierze udział w tym prestiżowym projekcie:
-Wyższa Szkoła/Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
-Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy)
-Universidad de Cádiz (Hiszpania)
-Università degli Studi della Tuscia (Włochy)
-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy)
-Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja)

Projekty partnerstwa strategicznego, pod patronatem programu Erasmus+, mają bardzo prestiżowy charakter.

W ramach programu Erasmus+, toruńska uczelnia zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).
RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.

Już po raz drugi w tym roku udało się spotkać „twarzą w twarz”, z zachowaniem oczywiście pandemicznych zasad oraz obostrzeń. Gospodarzem był Panteion University of Social and Political Sciences, w pięknym mieście, Atenach (kolebce demokracji). Współpracujemy z grecką uczelnią od dłuższego czasu i cieszymy się z możliwości prowadzenia wspólnych badań w ramach projektu RIPEC.

Spotkanie Międzynarodowej Grupy Projektowej w ramach RIPEC PROJECT miało miejsce w dniach 26-27 października 2021 r.

Wyższą Szkołę / Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reprezentował dr Krystian Chołaszczyński (kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej przy WSKSiM, koordynator programu Erasmus+ oraz RIPEC).

Omówiliśmy stan badań, przyjęliśmy raport cząstkowy oraz zaprezentowaliśmy szerszej opinii publicznej stronę internetową, aplikację i inne efekty Naszych działań.
Zachęcamy do odwiedzania, jak i komentowania wyników prac naukowych na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych:
-strona internetowa
-profil na portalu Facebook
Zachęcamy!
Zapraszamy!