Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu w Stambule

W dniach 11-16 stycznia na naszej uczelni przebywają w ramach programu Erasmus Plus pracownicy Biura ds. Studentów z Uniwersytetu w Stambule. Eda Tezcan oraz Sevilay Alpkaya odbywają w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej staż,  w celem którego jest wymiana doświadczeń pomiędzy İstanbul Kültür Ünviversity i Wyższa Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej Toruniu  w procesie umiędzynarodowienia studiów.

W programie wizyty zaplanowane są spotkanie z Władzami naszej uczelni, prezentacja  Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w wymiarze międzynarodowym, spotkanie z koordynatorami Programu Erasmus Plus, omówienie obowiązujących na naszej uczelni zasad rekrutacji w ramach Programu Erasmus Plus, możliwości rozwinięcia współpracy w zakresie praktyk studenckich. Spotkania mają na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy, poznanie wzajemnych oczekiwań,  omówienie możliwości bardziej intensywnej wymiany studentów oraz wykładowców, wymianę doświadczeń w zakresie organizacji Welcome Days na naszych uczelniach oraz  omówienie aspektów kulturowych naszych krajów ważnych przy wyjazdach zagranicę.

Zaplanowane spotkania oraz możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń pozwolą nam usprawnić dotychczasowe rozwiązania w zakresie organizacji wyjazdów studentów naszej uczelni do krajów programu oraz lepiej przygotować się na przyjęcie studentów z İstanbul Kültür Ünviversity w Turcji.