Spotkanie ze świadkiem życia bł. księdza Stefana Wyszyńskiego

6 października w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się wyjątkowe spotkanie. W ramach dni propedeutycznych w auli naszej uczelni studenci mieli możliwość uczestnictwa w prelekcji. Zaproszonym gościem była Pani Anna Rastawicka, która w latach 1969-1981 pracowała w sekretariacie prymasa Wyszyńskiego. Podczas pracy zajmowała się między innymi redakcją przemówień kard. Stefana Wyszyńskiego. Aktualnie Pani Anna związana jest z Instytutem Prymasowskim, w którym działa na rzecz utrwalenia duchowego dziedzictwa, nauczania i zachowania pamięci o Prymasie Tysiąclecia. Bardzo dziękujemy za to wartościowe spotkanie i przybliżenie nam postaci naszego nowego orędownika Bł. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Agata Mieczkowska