Stan wojenny spojrzenie po latach (18.12.2004)

JM Rektor WSKSiM o. Tadeusz Rydzyk
Prawno – ustrojowe pojęcie stanu wojennego Jan Łopuszański posęł na Sejm RP
Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w POlsce 13 XII 1981 r. prof. dr hab. Mirosław Piotrowski
Stan wojenny – polityczna konieczność czy moralny upadek? dr Mieczysław Ryba