Strona główna Projekt „Stop Hejt”

Projekt „Stop Hejt”

O kampanii

Celem projektu „STOP HEJT” jest realizacja zadań mających przeciwdziałać hejtowi w Internecie poprzez uświadamianie groźnych skutków wynikających z tego zjawiska, jakimi są m.in. psychiczne poranienia, wyalienowanie ze społeczeństwa, a także, nierzadko próby samobójcze.

Głównym celem podejmowanych działań jest uświadomienie ludzi młodych i tych, którzy z młodzieżą pracują, o groźnych skutkach fali hejtu w Internecie. Projekt zakłada realizację powyższych działań do 30 listopada 2019 roku.

Realizacja projektu „STOP HEJT” współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Podejmowane działania

Projekt „STOP HEJT” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od 1 kwietnia 2019 r. na kilku płaszczyznach. W ramach podejmowanych działań przewidziano m.in.:

  • Kampanię medialną
  • Opracowanie około 100 nagrań wideo
  • Badania i wykłady
  • Przeprowadzenie konkursu na etiudę filmową

Biuro Projektu

ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

stophejt@wsksim.edu.pl

Projekt

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości