Wakacyjna nauka języka polskiego w murach Uczelni, czyli zawiłości fonetyczno-gramatyczne (nie)łatwe dla obcokrajowca.