Z Nowym Rokiem uruchomiona została nowa strona Studiów Podyplomowych WSKSiM. Strona dostępna jest pod adresem: http://podyplomowe.wsksim.edu.pl/. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią do zwiększenia czytelności naszej oferty.

Jednocześnie informujemy, że do 15 lutego 2021 r. trwa rekrutacja na następujące kierunki studiów podyplomowych w WSKSiM:

• Dziedzictwo myśli Jana Pawła II
• Master of Business Administration (MBA)
• Mediacje i negocjacje
• Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie
• Relacje międzynarodowe i dyplomacja
• Retoryka i wystąpienia przed kamerą

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w semestrze letnim, prosimy o kontakt z Sekretariatem Studiów Podyplomowych:

http://podyplomowe.wsksim.edu.pl/kontakt/