Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
Instytut „Pamięć i tożsamość” im. św. Jana Pawła II
i Instytut Gospodarki Rolnej
z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy

zapraszają do zapoznania się z materiałem z sympozjum Oblicza ekologii ku czci śp. prof. dr hab. Jana Szyszko
Toruń, 25 stycznia 2020 r.

Aula WSKSiM, ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

25 stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy św. Franciszka Salezego, odbyło się sympozjum „Oblicza ekologii”. Konferencja była okazją do uczczenia pamięci zmarłego w zeszłym roku prof. Jana Szyszki, ministra środowiska. Śp. prof. Jan Szyszko przez wiele lat był związany z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dał się poznać jako człowiek o wielkiej wiedzy, kochający przyrodę, a nade wszystko ludzi.

Na sympozjum do Torunia przyjechali najwybitniejsi specjaliści z dziedziny ekologii oraz wieloletni współpracownicy śp. Profesora. Konferencję poprzedziła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. abp. Sławoja Leszka Głodzia, po której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Janowi Szyszce.

Przed rozpoczęciem sympozjum „Oblicza ekologii” przybyłych gości powitał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – Rektor-Założyciel WSKSiM. W wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę życia w prawdzie. Zaznaczył, że dzisiejsze tendencje społeczne opierają się wyłącznie na zmysłach, opiniach i emocjach, co powoduje, że ostatecznie człowiek kieruje się relatywizmem. – Prawda to zgodność rozumu z rzeczywistością – zaznaczył o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Po wystąpieniu Rektora-Założyciela pierwszą prelekcję wygłosił brat śp. Jana Szyszki – Pan Andrzej Szyszko, który ciepło wspominał Profesora. Podkreślił, że mimo wielu wyzwań związanych z pracą śp. Profesor Jan Szyszko miał czas na chwilę dla siebie i rozwój swoich pasji.

Po wypowiedzi brata prof. Szyszko nastąpiła ekranizacja filmu, w którym ukazano najważniejsze osiągnięcia Profesora. Jednym z głównych osiągnięć, na które zwrócono uwagę w filmie, było podpisanie Porozumienia Klimatycznego w Paryżu.

Następnie głos zabrał Michał Woś – minister środowiska. Zwrócił on szczególną uwagę na to, że ekologia staje się zideologizowaną formą walki z człowiekiem. Dodał, że zmiany klimatu są faktem niezaprzeczalnym.

Następnym prelegentem był ks. prof. Tadeusz Guz – wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mówił o istocie neomarksistowskiego ekologizmu, m.in. o jego zagrożeniach oraz proponowanej wizji człowieka.

Na zakończenie pierwszej części sympozjum głos zabrał prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelegent mówił o komplikacjach medycznych nieprawidłowego odżywiania się.

Zwrócił uwagę na niezdrowe tendencje odżywcze polskiego społeczeństwa. Nakłaniał do odrzucenia picia napojów wysokokalorycznych. Zwrócił uwagę na potrzebę picia wody. Poprzez picie napoi, takich jak np. coca cola wzrasta ilość osób z otyłością, która jest najbardziej zauważalna wśród dzieci. Podsumowując, prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz zaapelował o roztropne decyzje związane z zakupami żywności – Patrzmy na to, co jemy i jak się odżywiamy – zaznaczył Paweł Piątkiewicz.

Drugą część sympozjum „Oblicza ekologii” rozpoczął Piotr Kłosiński – prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego wykładem na temat zagrożeń wynikających z humanizacji zwierząt. Zwrócił szczególną uwagę na problem porównania zwierząt do człowieka, a nawet stawiania zwierząt na równi z ludźmi. Ponadto stwierdził, że rozpoczął się trend, który przedstawia zwierzęta hodowlane jako zwierzęta domowe, np. prowadzenie kóz na smyczy czy trzymanie ich w bloku. – Ludziom nie zależy na dobru zwierząt tylko na swoim własnym – podkreślił Piotr Kłosiński. Zaznaczył, że należy odróżniać zwierzęta domowe od zwierząt hodowlanych.

Kolejnym prelegentem był red. Marek Miśko z Fundacji Polska Ziemia. W swoim wystąpieniu poruszył temat manipulacji medialnych skierowanych przeciwko rolnikom. Zaznaczył, że ważnym aspektem jest wykorzystywanie emocji, które wpływają na człowieka. Dodał, że manipulacja zadziała na człowieka szczególnie wtedy, gdy będą spełnione trzy warunki: odpowiednia muzyka, narracja i dramaturgia. – To telewizja, tutaj można wszystko – zaznaczył red. Marek Miśko.

Na nurtujące pytanie: Jak Polska staje się potęgą w produkcji rolnej? odpowiadał Marcin Wroński – wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Polska pod względem zboża zajmuje 16. miejsce w świecie, a w Unii Europejskiej 4.,  natomiast wartość eksportu z roku na rok rośnie – stwierdził Prelegent. Dodał, że obecnie jest to 30 mld euro. Stwierdził też, że Polska eksportuje głównie do krajów europejskich, a w produkcji drobiu nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. Zaznaczył, że w przypadku produkcji warzyw i owoców jesteśmy prawdziwym liderem w Unii Europejskiej. Na koniec wystąpienia zachęcił do kupowania produktów polskich.

Jarosław Malczewski, wiceprezes Zarządu B-2M Sp. z o.o. omówił problem ekologii w produkcji mleka. Przedstawił bariery formalne i ekologiczne. Wyjaśnił dlaczego produkcja polskiego mleka jest na tak niskim poziomie. Głównym powodem – jak powiedział Prelegent – jest to, że certyfikowany jest producent, a nie produkt mleka. Zaznaczył, że obecnie mamy niską podaż mleka ekologicznego i rynek zbytu. – Zważając na obecne realia rynkowe należy promować działania proeksportowe – wyjaśnił Jarosław Malczewski.

O innowacjach na rzecz zrównoważonej produkcji mówił Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na początku wyjaśnił pojęcie innowacji. Przyjrzał się zagadnieniu zrównoważenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. – Nie możemy zapominać o ekologii, bioróżnorodności środowiskowej i etyce – zaznaczył prezes ARiMR. Dodał, że produkcja żywności bezglutenowej jest innowacyjną inwestycją prowadzoną na terenach wiejskich.

Marcelina Puchalska – prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży wygłosiła wykład na temat: „Człowiek w centrum ekologii integralnej w kontekście sporu o Puszczę Białowieską”. Prelegentka omówiła założenia i funkcjonowanie Fundacji. Przedstawiła trzy funkcje lasów – przyrodniczą, społeczną oraz produkcyjną. Wskazała na różnice pomiędzy stanem Puszczy Białowieskiej w roku 2001 a 2016. Zaznaczyła, że różnice są ogromne i las wygląda dziś tragicznie. – Puszcza Białowieska jest odwiecznym sporem społeczeństwa leśników. Doprowadził on do zniszczenia terenów puszczy, bo spierano się o sposoby jej ochrony – powiedziała Marcelina Puchalska.

Na koniec sympozjum odbył się panel dyskusyjny.

W przerwie sympozjum studenci z Zespołu Prasowego przeprowadzili briefingi z zaproszonymi prelegentami. Briefingi transmitowała studencka telewizja TILMA, a całe sympozjum można było obejrzeć w TV Trwam.

Małgorzata Krysa, Kristian Horslund
Zespół Prasowy WSKSiM

<< Zobacz również Materiał wideo. >>sobota, 25 stycznia 2020 r.

9.30 
Eucharystia pod przew. JE Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego (sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II)

11.00
Otwarcie Sympozjum
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Jana Szyszko
11.15
o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR Rektor-Założyciel WSKSiM: Słowo wstępne
11.30
JE ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański
11.40
Wspomnienia najbliższych o prof. Janie Szyszko
11.55
Film z wystąpieniem prof. Jana Szyszko podczas Święta Lasu (30.09.2019)
12.10
Michał Woś, minister środowiska: Człowiek a ekologia
12.20
Robert Telus, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa: Jakość produkowanej żywności kluczem dla rozwoju polskiego rolnictwa
12.30
ks. prof. Tadeusz Guz, KUL: Istota neomarksistowskiego ekologizmu
12.50
Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej: Rolnictwo jako jeden z filarów bezpieczeństwa i potęgi państwa polskiego
13.00
Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. klimatu: Koncepcja polityki klimatycznej     według prof. Jana Szyszko
13.10
dr Andrzej Konieczny, dyrektor Lasów Państwowych: Lasy państwowe:     teraźniejszość – przyszłość – zagrożenia
13.20
prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Implikacje medyczne nieprawidłowego odżywiania się
13.30
Przerwa kawowa
14.00
Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego: Zagrożenia wynikające z humanizacji zwierząt
14.10
red. Marek Miśko, Fundacja Polska Ziemia: Manipulacje medialne przeciwko rolnikom
14.20
Marcin Wroński, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Produkcja i eksport – jak Polska staje się potęgą w produkcji rolnej?
14.30
Jarosław Malczewski, wiceprezes Zarządu B-2M Sp. z o.o.: Ekologia w produkcji mleka
14.40
Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR: Innowacje na rzecz zrównoważonej produkcji
14.50
Marcelina Puchalska, prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży: Człowiek w centrum ekologii integralnej w kontekście sporu o Puszczę Białowieską.
15.00
Tomasz Kubik, wiceprezes Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego: Jak państwo powinno pomagać polskiemu rolnictwu?
15.10
Panel dyskusyjny i zakończenie Sympozjum

Przyjmowanie zgłoszeń pod nr tel.

(+48) 56 650 40 00

Szanowni Państwo

Każdego roku, także i teraz zapraszamy z okazji święta patrona dziennikarzy św. Franciszka Salezego na sympozjum z cyklu „Oblicza”. Tym razem temat „Oblicza ekologii”.

Zapraszamy 25 stycznia – w ostatnią sobotę stycznia – od godziny 11.00. O 9.30 sprawowana będzie Msza św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Podczas sympozjum „Oblicza ekologii” chcemy uczcić śp. wybitnego profesora, ministra, który współpracował z nami bardzo mocno, również w uczelni, pana prof. Jana Szyszko.

Zapisy dla chętnych na udział w konferencji odbywają się w kampusie akademickim lub pod numerem telefonu: 56 650 40 00.

Zapraszamy także rolników, leśników, każdego, kto chce więcej wiedzieć, być mądrzejszym.

o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

radiomaryja.pl