Sympozjum Oblicza przemian cywilizacyjnych

  W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy, odbyło się sympozjum „Oblicza przemian cywilizacyjnych”. Sympozja z cyklu „Oblicza” są tradycją naszej Uczelni.

  Kongres poprzedziła uroczysta Eucharystia w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Po zakończeniu Mszy św. goście udali się do auli WSKSiM.

  Zgromadzonych przywitał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel, przypominając, że dzięki mediom świat stał się globalną wioską.

  – Dzięki mediom świat stał się globalną wioską. Dziennikarstwo, jak kapłaństwo, jest odpowiedzią na poprawne komunikowanie. Powołanie do komunikowania jest po to, żeby dojść do jedności w prawdzie, miłości; jednoczyć rodzinę ludzką dla dobra tej rodziny – podkreślił.

  Jako pierwszy referat wygłosił ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przedstawiając temat: „Prawda fundamentem nadziei”. Zwracając się do młodych dziennikarzy podkreślił, że człowiek powinien zawsze dążyć do prawdy.

  – Człowiek, będąc istotą rozumną i wolną, a co się za tym kryje, również odpowiedzialną za siebie i innych, powinien szukać prawdy, trwać przy poznanej prawdzie i podporządkować jej swoje życie – akcentował.

  Ksiądz Arcybiskup skupił się przede wszystkim na pojęciu prawdy oraz na wielkim darze jakim jest rozum i myślenie abstrakcyjne do odkrywania zgodności z rzeczywistością. Wspominał także o wolności religijnej.

  – Bóg nie przestaje przyciągać do siebie ludzi. Tylko w Bogu człowiek potrafi zrozumieć prawdę, siebie i innych – zwrócił uwagę Duchowny.

  Następną prelekcję wygłosiła dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, poruszając temat: „Media społecznościowe, a wolność słowa”. Prelegent opowiadała o praktycznych wymiarach mediów społecznościowych.

  – Media społecznościowe są wykorzystywane do manipulowania oraz stanowią funkcję dezinformacji w świecie wirtualnym – podkreśliła dr Jolanta Hajdasz.

  Później głos zabrał ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, który podjął temat: „O wpływie ideologii neomarksizmu globalnego na współczesne media”.

  – Dla neomarksistów nie ma Boga. (…) W epoce metafizyki greckiej narodziła się nauka, która wskazała na istnienie prawdziwego i jedynego Pana Boga. (…) Przyczyną sprawczą dobra, piękna i wszystkich doskonałości kosmosu jest osobowy Pan Bóg, Kreator, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Zaś przyczyną wszystkiego co negatywne we wszechświecie (…) jest ostatecznie diabeł – zwrócił uwagę ks. prof. Tadeusz Guz.

  Kolejną prelekcję „Media na wojnie” zaprezentował red. Michał Karnowski. Dziennikarz skupił się przede wszystkim na protestach w mediach.

  – Protest mediów pokazał powagę lewicowo-liberalną w środkach masowego przekazu – ocenił.

  Redaktor przypomniał o szczególnym okrucieństwie, jakim były agresywne ataki na ośrodki integracji i myśli katolickiej.

  – Posiadanie własnych mediów jest dzisiaj elementem suwerenności, który umożliwia prowadzenie racjonalnej i spójnej polityki. Zawsze będzie różnorodność, zawsze to będzie podzielone, bo to jest już dzisiaj ocean medialny i my dzisiaj tego nie zmienimy, ale ważne, żeby na tym oceanie ośrodki, które służą Polsce, społeczeństwu, Bogu, rodzinie miały znaczący głos – wskazał red. Michał Karnowski.

  Następnie głos zabrał red. Wojciech Reszczyński, który podjął temat: „Media – pierwsza władza”. Skupił się na historii mediów jako władzy w państwie, a następnie zobrazował jak wygląda temat w czasach współczesnych.

  – Jaką oglądasz telewizję – taką masz wiedzę o Polsce i świecie. Nie można zatruwać fałszem słuchaczy i czytelników, a tak jest i powinno się na to zareagować, jednak tak się nie dzieje – zauważył Redaktor.

  Prelegent pozostawił słuchaczy z konkretnym pytaniem, na które każdy z nas powinien odpowiedzieć: „Kto prawdziwie zarządza, media czy władza?”.

  Później dr Grzegorz Osiński, wykładowca WSKSiM, poruszył temat: „Technologie cyfrowe na usługach globalnych ideologów współczesnej cywilizacji”. W swojej prelekcji mówił o powiązaniach największych firm internetowych i portali społecznościowych, prywatności na portalach oraz zasadach ich funkcjonowania.

  – Naszą najważniejszą walką jest walka o młode pokolenie. Właśnie to młode pokolenie będzie stanowiło o obliczu nowej cywilizacji. Dlatego w naszej uczelni od wielu lat z wielkim trudem prowadzimy studia informatyki inżynierskiej, aby kształcić nie tylko znakomitych fachowców, ale również ludzi, którzy będą jednocześnie wyposażeni w pewien system wartości, bo z tym jest problem – akcentował Wykładowca WSKSiM.

  Jako ostatni głos zabrał red. Dariusz Pogorzelski i wprowadził gości w temat: „Język jako narzędzie zmian cywilizacyjnych”.

  – Jednym z podstawowych narzędzi wprowadzenia zmian w fundamentach istnienia naszych społeczeństw (…) jest właśnie język. Język czyli system znaków, który służy poznaniu rzeczy i komunikowaniu się międzyludzkiemu. Dzięki językowi jesteśmy w stanie poznać otaczającą nas rzeczywistość. To język nadaje kształt naszym myślom, a myśli z kolei inspirują i napędzają nasze działania – przypomniał Dziennikarz.

  Na zakończenie o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM, zachęcał, aby rozumnie odbierać informacje medialne, które często są zmanipulowane.

  – Człowiek, jeżeli zaczyna zajmować miejsce Pana Boga, rozkłada sumienie, a rozłożone sumienie człowieka sprawia, że ludzie stają się łatwymi do manipulowania. Dobrze wiemy, kto nami manipuluje. Dzisiaj skąd mamy ocenę tego, co się dzieje w świecie? Właśnie przez media – podsumował Ojciec Rektor.

  Zespół Prasowy WSKSiM
  Emilia Augustynowicz