Strona główna Szkolenia kompetencji medialnych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – projekt zakończony

Szkolenia kompetencji medialnych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – projekt zakończony

 • warsztaty z kultury żywego słowa
 • warsztaty z redagowania tekstów
 • świadomość autoprezentacyjna uczestników
 • potęga mowy ciała w komunikacji zawodowej
 • budowanie wizerunku przez wygląd zewnętrzny
 • wybrane zagadnienia z prawa prasowego
 • specyfika kontaktów z mediami
 • wypowiedzi dla mediów
 • wywiad telewizyjny i radiowy
 • techniki radzenia sobie z tremą i ze stresem w wystąpieniach dla mediów
 • narzędzia komunikacji kryzysowej

Udział w projekcie jest bezpłatny

Szkolenia są kierowane do prezesów sądów (i ich zastępców), szefów prokuratur (i ich zastępców), rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur.

Informacje szczegółowe

 • Poprawa jakości komunikacji w sądownictwie i prokuraturze.
 • Usprawnienie komunikacji pracowników wymiaru sprawiedliwości z mediami – a za pośrednictwem mediów – z obywatelami.
 • Doskonalenie umiejętności klarownego (jasnego, spójnego i konkretnego) przekazu informacji.
 • Nabycie umiejętności wystąpień medialnych i redagowania spójnych komunikatów dla mediów.
 • Wzrost efektywności polityki informacyjnej wymiaru sprawiedliwości.
 • Kształtowanie obiektywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości w odbiorze społecznym.

Poniższa lista składa się z terminów szkoleń z dostępnymi miejscami.

Szkolenia 6-dniowe dla rzeczników i pracowników biur prasowych

Niestety – brak wolnych miejsc.

Szkolenia 2-dniowe dla prezesów sądów

Terminy szkoleń:

 • 3-4 grudzień 2018
 • 14-15 styczeń 2019

Szkolenia 2-dniowe dla szefów prokuratur

Terminy szkoleń:

 • 7-8 styczeń 2019
 • 10-11 styczeń 2019
 • 14-15 styczeń 2019
 • 28-29 styczeń 2019
Tytuł projektu
Szkolenia kompetencji medialnych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
Numer projektu
POWR.02.17.00-00-0010/16
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Cel główny projektu
Nabycie/podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania technik i narzędzi komunikacji społecznej przez 850 (w tym 630 kobiet, 220 mężczyzn) pracowników jednostek wymiaru sprawiedliwości w Polsce (przeszkolenie łącznie 600 prezesów sądów (lub ich zastępców) i szefów prokuratury (lub ich zastępców) oraz łącznie 250 pracowników biur prasowych i rzeczników prasowych prokuratury/sądów).
Cel ten zostanie uzyskany do 31.12.2018 r.
 • Biuro Projektu
  ul. Św Józefa 23/35
  87-100 Toruń
 • 566107221
 • szkoleniamedialne@wsksim.edu.pl