fot. Katarzyna Cegielska
Warsztaty Medialne

Wykładowcy WSKSiM, red. Katarzyna Cegielska i dr Piotr Grabowski, w przedświątecznym tygodniu przeprowadzili online warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie. Wydarzenie odbyło się w ramach konkursu „Unde venis et quo tendis? – Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”.

Zajęcia dotyczyły sztuki przeprowadzania wywiadów. Młodzież Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie w ramach konkursu przeprowadzi wywiady z ludźmi kultury i sztuki – świadkami codziennej świętości Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia, kontynuatorami dziedzictwa ich myśli i postawy, m.in. Janem Krutulem, kompozytorem i dyrygentem chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, aktorami: Haliną Łabonarską i Jerzym Zelnikiem.