Technologie informatyczne w przekazie medialnym (FReP, 9/2018)

Dziewiąty numer półrocznika naukowego pt. „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, wydawanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu poświęcony jest w dużej części problemom informatyki. Żyjemy w epoce permanentnej rewolucji informatycznej, która obejmuje wszystkie dziedziny życia. Niewiarygodny postęp technologiczny, rosnąca moc obliczeniowa, niewyobrażalne dotąd nowe funkcje komputerów i wyrafinowane oprogramowanie stwarzają ogromne możliwości rozwoju wszystkich dziedzin cywilizacji. Rozwój niesie ze sobą jednak także pewne zagrożenia. Ogromnym możliwościom jakie daje technologia cyfrowa towarzyszyć musi mądra refleksja. Potrzebne jest także dobre prawo, które np. zabezpieczy obywateli przed nieustanną inwigilacją i naruszaniem ich prywatności.

Niniejszy numer naszego półrocznika zawiera zarówno teksty trudne, wymagające specjalistycznego przygotowania informatycznego i matematycznego, jak również napisane językiem przystępnym, dostępne dla Czytelników o innym profilu wykształcenia. W dziale Varia zamieszczamy natomiast szereg artykułów z zakresu historii, teologii i politologii. Mamy nadzieję, że wszystkie one wzbudzą zainteresowanie i będą zaczynem pożytecznych dyskusji i refleksji.

Redakcja

Zawartość numeru

Spis treści
(Contents)

Wstęp (Introduction)…………………………………………………………….………………………………………………… 7

Technologie informatyczne w przekazie medialnym
(IT technologies in media coverage)

Grzegorz Osiński – TIT technologies in media coverage) (nformation Technology of Neuroscience in Media Coverage) ………………………………………………………….. 9

Ilona Nowosad – Media kontra terabajty informacji, czyli rzecz o kompresji danych (Media versus terabytes of information, or the thing about data compression) …………………………………………………………………………………. 27

Adam Szalach – Wykorzystanie technologii eyetrackingu w procesach marketingowych (The use of eyetracking technology in marketing processes) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

Robert Grochowski – Ekspansywny wpływ cyberprzestrzeni na tożsamość człowieka (xpansive influence of cyberspace on the personal identity of a human being)…………………………………………………………………………………………………………………. 51

Źródła
(Documents)

Sylwia Galij-Skarbińska – Zmiany w strukturze resortu spraw wewnętrznych w drugiej połowie 1989 r. Referat gen. Czesława Kiszczaka – wrzesień 1989 r. ……………………………… 65

Varia

Przemysław Bartosik, Jerzy Romaniuk – Sieć agenturalna powiatu wałeckiego w okresie stalinowskim (przypadek pięciu konfidentów UBP) (Agential network district of Wałcz in the Stalinist period (case of five UBP informers)) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

Krystian Chołaszczyński – Allan Pinkerton i jego Agencja po zakończeniu wojny domowej w Stanach Zjednoczonych (Allan Pinkerton and his agency after the end of the civil war in the United States)…………………………………………………………………………………………………………. 109

Aneta Kwiatkowska – Życie Polaków w Gdańsku i funkcjonowanie Stoczni Gdańskiej w dokumentach życia społecznego ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej (Polish life in Gdańsk and the functioning of the Gdańsk Shipyard in Ephemeras collection of the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences)…………………………………………………………………………………… 135

Wojciech Polak – Polityka Niemiec wobec Polski – jej cele i skutki (Germany’s Policy Towards Poland – Its Goals and Effects)……………………………………………………………………………………………………………………… 146

Bogumiła Smolorz – Kierunki i determinanty rozwoju innowacji marketingowych w zrównoważonych przedsiębiorstwach (Directions and determinants of the development of marketing innovations in sustainable enterprises) ………………………………………………………… 181

Ks. Peter Šturák – Prešovská gréckokatolícka archieparchia na Slovensku v kontexte Jubilejného roku 2018 (Greek Catholic prešovská diocese in Slovakia in the context
of the 2018 jubilee year
) ……………………………………………………………………………………… 200

Recenzje i artykuły recenzyjne
(Book reviews and review articles)

Jan Wiśniewski Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Radzieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień……………………………………………………………………………………………………………. 210